(1)
Skonieczny, T. Dzieje Szkolnictwa Gromady Mścice (1954–1972) Na Tle Przemian oświatowych. 10.14746/bhw 2011, 101-126.