(1)
Falkowska, J. Joanna Sosnowska, Działalność Socjalna I opiekuńczo-Wychowawcza Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności (1885–1940) Łódź 2011, Ss. 546. 10.14746/bhw 2011, 189-191.