(1)
Wolter, E. Wychowanie Do Ochrony Przyrody W twórczości Drugiej Rzeczypospolitej. 10.14746/bhw 2012, 65-78.