(1)
KnociĊ„ska, A. Tradycje Zinstytucjonalizowanego Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego W Wielkopolsce Przed Rokiem 1945. 10.14746/bhw 2012, 121-128.