(1)
Szmyd, K. Międzynarodowa Konferencja historyków Wychowania W WSP Rzeszów. 10.14746/bhw 1999, 76-77.