(1)
Szulakiewicz, W. Wychowanie a Polityka. ToruĊ„skie Konferencje Naukowe. 10.14746/bhw 1999, 78-79.