(1)
Sztobryn, S. Kto Pierwszy W Pedagogice ogólnej?. 10.14746/bhw 1999, 83-84.