(1)
Szulakiewicz, W. J. Dybiec, Uniwersytet Jagielloński (1918-1939), Kraków 2000, Ss. 759. 10.14746/bhw 2000, 69-71.