(1)
Głowacka, E. Pedagogika społeczna — Pytania O XXI Wiek. Pamięci Profesora Ryszarda Wroczyńskiego, Pod Red. A. Przeclawskiej I W. Theissa, Warszawa 1999, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Ss. 194. 10.14746/bhw 2000, 81-85.