(1)
Posłuszna, M. Andrzej Meissner, Spór O Duszę Polskiego Nauczyciela. Społeczeństwo Galicyjskie Wobec problemów kształcenia Nauczycieli, Rzeszów 1999, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Ss. 380. 10.14746/bhw 2000, 85-87.