(1)
Ratajczak, K. Franciszek Ziemski, Wybrane Problemy Tradycji I Wychowania W Polskich Dziejach (X W. - XVIII w.), Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego W Katowicach Nr 1787, Katowice 1999, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Ss. 122. 10.14746/bhw 2000, 95-98.