(1)
Moskalik, U. Słownik filozofów Polskich, Pod Red. Bolesława Andrzejewskiego I Romana Kozłowskiego, Poznań 1999, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Ss. 228. 10.14746/bhw 2000, 101.