(1)
Michalska, I. W kręgu Reform Edukacyjnych (Konferencja Naukowa W Skierniewicach). 10.14746/bhw 2000, 109-110.