(1)
Wałęga, A. Antoni Karbowiak (1856-1919) - współtwórca Polskiej Historii Wychowania Jako Dyscypliny Naukowej. 10.14746/bhw 2005, 11-24.