(1)
Nawrot-Borowska, M. Bony W Wychowaniu Domowym Dzieci Polskich W Latach 1850-1914. 10.14746/bhw 2005, 25-50.