(1)
Głowacka-Sobiech, E. Joanna Król, Uchronić Przed Zapomnieniem - średnie szkoły ogólnokształcące W województwie szczecińskim W łatach 1945-1948, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, Ss. 187. 10.14746/bhw 2005, 136-138.