(1)
Nawrot-Borowska, M. Hanna Markiewiczowa, Działalność opiekuńczo-Wychowawcza Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności 1814-1914, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej Im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2002, Ss. 300. 10.14746/bhw 2005, 138-142.