(1)
Markiewiczowa, H. Pan Profesor Stanisław Mauersberg odszedł…. 10.14746/bhw 2013, 147-148.