(1)
Żołądź-Strzelczyk, D. Gdańskie Gimnazjum Akademickie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008: T. I: Szkice Z dziejów, Pod Red. E. Kotarskiego, Ss. 419; T. II: Wybór źródeł Z XVI I XVII Wieku, Red. L. Mokrzeckiego, Ss. 323; T. III: Wybór źródeł Od XVI Do XVIII Wieku, Red. Z. Nowak, Ss. 560; T. IV: W Progach Muz I Minerwy, Red. Z. Głombiowska, Ss. 261; T. V: Źródła I artykuły, Red. L. Mokrzecki I M. Brodnicki, Gdańsk 2011, Ss. 225. 10.14746/bhw 2013, 149-152.