(1)
Król, J. Elżbieta Magiera, Spółdzielczość Jako Forma Edukacji W Szkolnictwie Polskim Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011. 10.14746/bhw 2013, 152-155.