(1)
Nawrot-Borowska, M. Dorota Żołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Codzienność dziecięca Opisana słowem I Obrazem. Życie Dziecka Na Ziemiach Polskich Od XVI Do XVIII Wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2012, Ss. 190. 10.14746/bhw 2013, 162-166.