(1)
Kabacińska-Łuczak, K. Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji „W kręgu Rodziny Epok Dawnych. Rytmy życia – Rytmy codzienności. Dzieciństwo”, Kraków, 17–18.10.2012. 10.14746/bhw 2013, 277-280.