(1)
Janicka, W.; Pyła, D. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Grupy Etniczne Wczoraj I dziś. Dyskurs Nauki Ze świadomą Turystyką. 10.14746/bhw 2013, 286-290.