(1)
Karłowska, G. Dorota Żołądź-Strzelczyk, Wiesław Jamrożek, Studia Z dziejów Edukacji Kobiet Na Ziemiach Polskich, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „Bajt”, Poznań 2001, Ss. 152. 10.14746/bhw 2003, 94-96.