(1)
Nawrot, M. Źródła Do dziejów Wychowania W Rodzinie Polskiej W XIX I początkach XX Wieku, wybór I Opracowanie A. Denisiuk, K. Jakubiak, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2001, Ss. 290. 10.14746/bhw 2003, 96-98.