(1)
Kołodziej, A. Problematyka Patriotyzmu W Wychowaniu Harcerskim W Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR). 10.14746/bhw 2013, 133-148.