(1)
Kowalska-Matelska, J.; Jankowiak, R. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Historia Wychowania W kształceniu Nauczycieli, Tradycje I współczesność - Teoria I praktyka”. Kielce, 7 -8 Kwietnia 2003 R. 10.14746/bhw 2003, 147.