(1)
Gulczyńska, J. Konferencja Naukowa „Funkcja społeczna Prywatnych szkół średnich W II Rzeczypospolitej”. Augustów, 26-27 Maja 2003 R. 10.14746/bhw 2003, 150-151.