(1)
Kulbaka, J. Sprawozdanie Z Sympozjum Naukowo-Metodycznego poświęconego pamięci Prof. Zw. Dr Hab. Stanisława Mauersberga Zorganizowanego Przez Zakład Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki I Psychologii Uniwersytetu W Białymstoku. 10.14746/bhw 2013, 194-197.