(1)
Bołdyrew, A. Reformatorskie Koncepcje działań oświatowych I opiekuńczo- -Wychowawczych Wobec Dzieci Zaniedbanych W Królestwie Polskim Na przełomie XIX I XX Wieku Na Tle rozwiązań Europejskich. 10.14746/bhw 2015, 57-70.