(1)
Jędraszak, S. Edukacyjna Funkcja Koroplastycznych Przedstawień Terakotowych Z Egiptu Okresu Grecko-Rzymskiego, Na Podstawie Wybranych Grup zabytków. 10.14746/bhw 2015, 99-118.