(1)
Głowacka-Sobiech, E. W Rocznicę śmierci Olgi I Andrzeja Małkowskich - twórców Polskiego Skautingu. 10.14746/bhw 2004, 39-40.