(1)
Gulczyńska, J. Społeczno-Edukacyjna działalność sióstr Marii, Lucyny I Zofii Sokolnickich. 10.14746/bhw 2004, 41-47.