(1)
Głowacka-Sobiech, E. Historia, społeczeństwo, Wychowanie. Księga pamiątkowa Dedykowana Profesorowi Józefowi Miąso, Pod Red. K. Bartnickiej, Pułtusk - Warszawa 2004, Ss. 548. 10.14746/bhw 2004, 57-61.