(1)
GulczyƄska, J. Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej W Augustowie (26-27.05.2003). 10.14746/bhw 2004, 123-124.