(1)
Jamrożek, W. V Ogólnopolski Zjazd Peadgogiczny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (Wrocław, 23-25 września 2004). 10.14746/bhw 2004, 127.