(1)
Redakcja, . III Walne Zebranie Członków THE. 10.14746/bhw 2004, 144.