(1)
Karłowska, G. Wizerunek Matki Prezentowany Przez Klementynę Z Tańskich Hoffmanową Na łamach Pisma „Rozrywki Dla dzieci”. 10.14746/bhw 2001, 31-35.