(1)
Glowacka-Sobiech, E. W dziewięćdziesiątą Rocznicę Narodzin Skautingu Na Ziemiach Polskich. 10.14746/bhw 2001, 40-49.