(1)
Taraszkiewicz, J. Kierunki Badań W Zakładzie Historii Nauki, Oświaty I Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego W Latach 1953-2001. 10.14746/bhw 2001, 50-55.