(1)
Sobków, A. Zdzisław Dąbrowski, Franciszek Kulpiński, Pedagogika opiekuńcza - Historia, Teoria, Terminologia, Olsztyn 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Ss. 118. 10.14746/bhw 2001, 60-62.