(1)
Rudnicka, W. Domus Et Familia - ideały życia Rodzinnego, Red. Ilona Błaszczyki Juliusz Jundziłł, Bydgoszcz 2000, Ss. 107. 10.14746/bhw 2001, 62-64.