(1)
Paruzel, E. Jan Konefał, Działalność społeczno-Polityczna Aleksandra Zawadzkiego (Ojca Prokopa) W Królestwie Polskim 1876-1917, Lublin 2000, Ss. 205. 10.14746/bhw 2001, 70-72.