(1)
Karwat, J. Marian Paluszkiewicz, Jerzy Szews, Słownik Biograficzny członków Tajnych Towarzystw Gimnazjalnych W Wielkim Księstwie Poznańskim 1850 -1918, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2000, S. 259, Ilustr. 10.14746/bhw 2001, 74-76.