(1)
Pacyno, J. Henryk Sławiński, Wychowanie Prorodzinne według pedagogów Katolickich Drugiej Rzeczypospolitej, Wyd. Fundacja Pomocy Antyk „Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski”, Warszawa 2000. 10.14746/bhw 2001, 83-84.