(1)
Szymczak, M. Prawa Dziecka, Deklaracje I rzeczywistość, Pod Red. Jadwigi Bińczyckiej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1999,ss. 269. 10.14746/bhw 2001, 96.