(1)
Gulczyńska, J. „Oświata I szkoła narodów Bez państwa W Europie Środkowej I Wschodniej (XIX-XX wiek)”. 10.14746/bhw 2001, 103-105.