(1)
Ostrowski, T. Ks. Adam Orczyk, Zarys Historii Szkolnictwa I myśli Pedagogicznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2008, Ss. 359. 10.14746/bhw 2015, 166-170.