(1)
Roll, L. Plan Jenajski Petera Petersena Jako przykład szkoły ukształtowanej Na wartościach Rodzinnych. 10.14746/bhw 2014, 73-88.