(1)
Kędzia, P. Kierunki działalności Sportowo-oświatowej I Kulturalnej Łódzkiego Klubu Sportowego W Drugiej Rzeczypospolitej. 10.14746/bhw 2014, 89-108.